Văn Phòng Công Ty Quốc Linh KH (M&E) Văn Phòng Công Ty Quốc Linh KH (M&E) vp
Văn Phòng Công Ty TNHH Quốc Linh KH
Tọa lạc: Khu Đô Thị An Bình Tân - Nha Trang
Số Phòng: 8
Tiêu Chuẩn: 3 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Cục bộ Âm trần nối ống gió Model: AR/GR- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Dự kiến khai trương vào tháng 01/2019
P000019 Các dự án Quantity: 1 cái
  • Văn Phòng Công Ty Quốc Linh KH (M&E)

Văn Phòng Công Ty Quốc Linh KH (M&E)
Văn Phòng Công Ty Quốc Linh KH (M&E)
Văn Phòng Công Ty TNHH Quốc Linh KH
Tọa lạc: Khu Đô Thị An Bình Tân - Nha Trang
Số Phòng: 8
Tiêu Chuẩn: 3 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Cục bộ Âm trần nối ống gió Model: AR/GR- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Dự kiến khai trương vào tháng 01/2019
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second