Khách Sạn Volga Nha Trang Khách Sạn Volga Nha Trang Khách Sạn VOLGA NHA TRANG
Tọa lạc: 06 Bãi Dương - Vĩnh Hải - Nha Trang
Số Phòng: 245
Tiêu Chuẩn: 4 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Hệ thống chạy ổn định và khai thác từ tháng 07/2018.
3332af5e 1a58 4ce6 a00e 225ed32c6c89
2133 Các dự án Quantity: 0 cái
  • Khách Sạn Volga Nha Trang

Khách Sạn Volga Nha Trang
Khách Sạn Volga Nha Trang
Khách Sạn VOLGA NHA TRANG
Tọa lạc: 06 Bãi Dương - Vĩnh Hải - Nha Trang
Số Phòng: 245
Tiêu Chuẩn: 4 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Hệ thống chạy ổn định và khai thác từ tháng 07/2018.
3332af5e 1a58 4ce6 a00e 225ed32c6c89
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second