Khách Sạn Ruby Khách Sạn Ruby Khách Sạn RUBY
Tọa lạc: 14 Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Số Phòng: 85
Tiêu Chuẩn: 4 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF min Model: ERVm- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Công trình sẽ hoàn thành vào 20/02/2019
P000016 Các dự án Quantity: 1 cái
  • Khách Sạn Ruby

Khách Sạn Ruby
Khách Sạn Ruby
Khách Sạn RUBY
Tọa lạc: 14 Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Số Phòng: 85
Tiêu Chuẩn: 4 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF min Model: ERVm- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Công trình sẽ hoàn thành vào 20/02/2019
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second