Khách Sạn Monica - Số 50 Bắc Sơn - Nha Trang Khách Sạn Monica - Số 50 Bắc Sơn - Nha Trang Khách Sạn MONICA NHA TRANG
Tọa lạc: 50 Bắc Sơn - Vĩnh Hải - Nha Trang
Số Phòng: 68
Tiêu Chuẩn: 4 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Hệ thống chạy ổn định và khai thác từ tháng 04/2018.
P000012 Các dự án Quantity: 1 cái
  • Khách Sạn Monica - Số 50 Bắc Sơn - Nha Trang

Khách Sạn Monica - Số 50 Bắc Sơn - Nha Trang
Khách Sạn Monica - Số 50 Bắc Sơn - Nha Trang
Khách Sạn MONICA NHA TRANG
Tọa lạc: 50 Bắc Sơn - Vĩnh Hải - Nha Trang
Số Phòng: 68
Tiêu Chuẩn: 4 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Hệ thống chạy ổn định và khai thác từ tháng 04/2018.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second