Khách sạn Armber Khách sạn Armber Khách Sạn AMBER
Tọa lạc: 38 Biệt Thự - Tân Lập - Nha Trang
Số Phòng: 48
Tiêu Chuẩn: 3 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Dự kiến khai trương vào tháng 11/2019
2530 Các dự án Quantity: 1 cái
  • Khách sạn Armber

Khách sạn Armber
Khách sạn Armber
Khách Sạn AMBER
Tọa lạc: 38 Biệt Thự - Tân Lập - Nha Trang
Số Phòng: 48
Tiêu Chuẩn: 3 Sao
Hệ Máy lạnh: Hệ điều Hòa Trung Tâm VRF Model: ERV2- Full inverter, Chống Ăn Mòn Muối Biển, 
Dự kiến khai trương vào tháng 11/2019
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second